Bloedingsziekte

Sinds 2004 treedt deze ziekte op in kastanjebomen. Jonge bomensterven door deze ziekte soms binnen enkele jaren volledig af.
Inmiddels is bekend welk organisme de symptomen veroorzaakt. Het blijkt te gaan om een bacterie uit de groep Pseudomonas syringae.
KastanjezorgDe kastanjeboom blijkt niet geheel weerloos te zijn tegen deze aantasting. De boom vormt kurkcellen tussen het aangetaste en niet aangetaste weefsel. Hiermee probeert de boom de aantasting te beperken. Stressfactoren lijken van invloed op de snelheid, waarmee de ziekte verloopt. Op dit moment wordt onderzoek uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op het verloop van de ziekte. Ook zijn proeven gestart met middelen die de ziekte moeten inperken.
Een dergelijke ziekte is in de literatuur ook bekend bij andere boomsoorten als beuk en fijnspar.

 

 

Hierstaan enkele foto's van de bloedingsziekte. Deze geven u een beeld van hoe deze ziekte zich openbaart.
Nieuwe aantasting, natte uitstroming van vocht. Een gedeelte is al opgedroogd tot een zwarte teerachtige korst.

Kastanjezorg

Na één seizoen, de vloeistof is opgedroogd tot een roodbruine massa.

Kastanjezorg

Twee jaar later is ook het cambium aangetast en is deze plek afgestorven.

Maatregelen bloedingsziekte

Maatregelen die de bloedingsziekte beperken of genezen zijn nog niet voorhanden. Hiernaar wordt nog steeds onderzoek gedaan door de werkgroep Aesculaap. Op basis van de kennis en ervaringen binnen deze werkgroep zijn enkele adviezen opgesteld over, hoe om te gaan met de bloedingsziekte totdat er een mogelijke oplossing is gevonden. Het advies van de werkgroep Aesculaap is hieronder afgedrukt. Dit advies, onderzoeksresultaten en overige wetenswaardigheden worden gepubliceerd.

Voor alle ziekten en aantastingen geldt: dat als de bomen in een goede conditie verkeren, krijgt de aantasting minder snel kans krijgt om toe te slaan.

Advies werkgroep Aesculaap:
Wat moet ik doen met zieke paardenkastanjes?

Op basis van diverse ervaringen heeft Werkgroep Aesculaap een advies samengesteld over kastanjes beheren en ze verzorgen. In het algemeen geldt de regel: Laat zieke en gezonde paardenkastanjes zoveel mogelijk met rust!

Beheer van aangetaste bomen

Verricht geen werkzaamheden aan aangetaste kastanjes; dit beperkt of voorkomt waarschijnlijk eventuele verspreiding! Als bomen toch gesnoeid moeten worden, ontsmet dan het gereedschap na elke boom. Bijvoorbeeld met 9 delen spiritus en 1 deel groene zeep. Begin met de werkzaamheden in de meest gezonde bomen.

Omgaan met aangetast materiaal

Aangetaste bomen laat u het beste staan. Zieke bomen hoeven niet direct te worden gerooid.
Dode of ernstig zieke kastanjebomen die een gevaar opleveren voor de omgeving, moeten worden verwijderd. Verbrandt of verwijder de restanten. Particulieren dienen hiervoor hun gemeente te raadplegen.

Aanplanten en verplanten

Nieuwe aanplant wordt soms heel snel ziek. Daarom is het raadzaam om voorlopig geen paardenkastanjes aan te planten op een locatie, waar een zieke kastanje heeft gestaan. Verplanten van paardenkastanjes - ziek of gezond - wordt ontraden.

Gebruik van het hout

Het hout van de aangetaste paardekastanje is niet geschikt om te gebruiken als openhaardhout.