Populatiecontrole

Door feromoonvallen in te zetten is een adequate populatiecontrole mogelijk op de ontwikkeling van het aantal motten en het aantal generaties per jaar èn het versterkt de effecten van de genomen maatregelen. Hiervoor staan een tweetal typen feromoonvallen ter beschikking: de deltaval en de trechterval. De deltaval gebruikt een met lijm ingestreken strook papier als vangmiddel. De trechterval gebruikt water als vangmiddel.

Kastanjezorg

Populatieontwikkeling van de mineermot op basis van onderzoek in Rotterdam, gepubliceerd tijdens het Controcam sympoium 2004 in Praag