Disclaimer

Het intellectuele eigendom van alle op deze site gepubliceerde teksten en foto's zijn van Foreest Groen Consult.
Het ongeoorloofd overnemen van teksten en of foto's in welke vorm dan ook, schriftelijk, digitaal, microfilm of anderzins is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Foreest Groen Consult. Wordt de informatie van deze site gebruikt bij het samenstellen van nieuwe (eigen) teksten dient in de bronvermelding te worden opgenomen:
Bron: Foreest Groen Consult BV, jaartal, auteur: ir. M.W.P. Ariëns, Laag-Keppel, NL.

Foto's mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming worden gebruikt.
De site is met de meest grote zorg samengesteld. Noch de auteur noch de uitgever noch de eigenaar stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden ten gevolge van het gebruik van deze site.

Copyright © Foreest Groen Consult BV, Laag-Keppel, Nederland, Februari 2021.