Deltaval Set Camlock

Populatiecontrole van de Paardekastanjemineermot

De val bestaat uit weerbestendige kunststof delen die samen worden gevouwen tot een driehoekige val: de Deltavorm. De driehoekige val heeft de afmetingen 21 bij 12 en is 11,5 cm hoog. Beide zijde van de val zijn deels open. In de val wordt een losse lijmstrook gelegd. Op deze lijmstrook is een feromooncapsule geplakt. De mannelijke motten worden door de specifieke sekslokstof uit de boomkroon naar de val gelokt. Aangetrokken door de seksstof gaan de mannelijke motten de val in. Daar plakken ze op het kleverige papier vast.
Een basis-set bestaat uit: 1 val, 2 feromooncapsules, 8 dubbele lijmstroken (vangoppervlak 20 x 24 cm) en een informatieblad. De set wordt geleverd in een kunststofzak. De feromooncapsule is, afhankelijk van de weersomstandigheden, 7 tot 8 weken werkzaam. Bij warm weer korter, bij koel weer langer. Ongeopend en koel bewaard, is de feromooncapsule 2 jaar houdbaar.

Inlegvel uit een deltaval. Op het inlegvel bevind zich de vangst van 1 week.De feromoonvallen zijn ontworpen voor: het begin van de eerste generatie motten vast te stellen, de populatie-dichtheden te monitoren, de aantallen generaties motten per jaar vast te stellen en de veranderingen in het seizoen te registreren. De monitoring maakt het mogelijk om maatregelen op het juiste tijdstip toe te passen en de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen te controleren. Dit gaat om de volgende maatregelen:

  • De gevallen bladeren verwijderen;
  • Lijmringen aanbrengen;
  • Stam- en bladbespuitingen met biologische en/of chemische middelen toe te passen, voor zover toegestaan;

Ondanks het feit dat op dit moment nog geen zichtbare tekenen van een verzwakking aanwezig zijn, mag worden aangenomen dat bij een ernstige aantasting gedurende meerdere jaren de conditie van de boom achteruit gaat. Vooral de weerstand tegen secundaire aantastingen zoals schimmels neemt af. Bomen in het stedelijke gebied staan al onder druk van veel stressfactoren. De aantasting door de Paardekastanje-mineermot is dan misschien net teveel.
Daarom bevelen wij aan om alle maatregelen te nemen, die de infectiedruk door dit insect verlagen. De boom behoudt door deze maatregelen zo lang mogelijk zijn groene blad.

Voorbereiden van de val

1. Losse delen uit de verpakking nemen, de val uit elkaar klappen.
2. De draad, met het rechte einde van binnenuit door het voorgestanste gat (kruisvormige snede) trekken totdat de lus tegen de val aankomt. Het gat bevindt zich in een vouw van de val tussen beide halvemaanvormige ‘lippen’
3. Beide halve maanvormige lippen in de desbetreffende uitsparingen drukken. De voor en achterzijde blijft naar buiten geklapt.
4. De val zo opstellen dat het ijzerdraad naar boven wijst.
5. Een lijmstrook uit elkaar klappen zodat ook hier een driehoek ontstaat. Een feromooncapsule uit de verpakking nemen en midden op de lijmstrook plakken. Het geheel in de val schuiven.
6. Ten slotte de voor en achterzijde van de val in de uitsparingen drukken.

Ophangen

De deltaval wordt met behulp van een draad of touw in de kroon van de boom opgehangen. Een hoogte van 1,5 tot 2 meter is meer dan voldoende. Aanbevolen wordt een hoogte van 3 tot 5 meter. Hiermee wordt vandalisme voorkomen.
De val wordt opgehangen aan de binnenzijde van de kroon, in de buurt van de stam. De onderlinge afstand tussen vallen bedraagt 4 tot 6 meter. Het op hangen en het uit de boom halen wordt gemakkelijk, indien de speciale ophangstok met ophangbeugels wordt gebruikt. De vallen kunnen met behulp van deze stok binnen 15 tot 20 seconden tot 4,5 meter hoogte worden opgehangen.

Wanneer toe te passen

De eerste generatie van de mineermot is vanaf de tweede helft van april aanwezig, ongeveer gelijktijdig met de bloei van de bomen en vervolgens met intervallen van 6 tot 8 weken. Per jaar komen in Nederland 3 generaties motten tot ontwikkeling. De vallen moeten vanaf half april in de bomen worden opgehangen. De lijmstroken moeten worden gewisseld als de bodem volledig bedekt is met motten. Bij een hoge populatiedichtheid kan dit binnen 3 tot 4 dagen noodzakelijk zijn. De feromooncapsule wordt bij het verwisselen eenvoudig op een nieuwe lijmstrook geplakt. Na 7 tot 8 weken moet een nieuwe capsule worden geplaatst.

Toepassingsgebied en aantal vallen

Om de optimale populatiecontrole van de Paardekastanjemineermot te verkrijgen is het aantal vallen per boom afhankelijk van het aantal aan te treffen dieren. Het aantal dieren staat in relatie met de grootte van de boom.
Grofweg worden de volgende aantallen per boom toegepast.

Stamomvang  Aantal vallen 
tot 20 cm  1
20 tot 50 cm  1 - 2
50 tot 100 cm  2 - 3
50 tot 100 cm  3 - 4De feromoonvallen zijn ontworpen voor: het vaststellen van het begin van de eerste generatie motten, het monitoren van de populatie dichtheden, vaststellen van de aantallen generaties motten per jaar en de veranderingen in het seizoen. De monitoring maakt het mogelijk om:
• het verwijderen van het blad;
• het aanbrengen van lijmringen;
• het toepassen van stam en bladbespuitingen met biologische en/of chemische middelen, voor zover toegestaan;
• plantversterkingsmiddelen (in voorbereiding), op het juiste tijdstip toe te passen en de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen te controleren.

Ondanks het feit dat op dit moment nog geen zichtbare tekenen van een verzwakking aanwezig zijn kan worden aangenomen dat bij een ernstige aantasting gedurende meerdere jaren de conditie van de boom negatief wordt beïnvloed. Vooral de weerstand tegen secundaire aantastingen zoals schimmels, zal afnemen. Voor bomen in het stedelijke gebied die toch al veel stressfactoren ondervinden, kan de aantasting door de Paardekastanjemineermot net teveel zijn.
Het is daarom aan te bevelen om alle maatregelen te nemen die de infectiedruk door dit insect verlagen. De boom kan door het nemen van deze maatregelen zo lang mogelijk zijn groene blad behouden.

Doorsnede trechterval
Opmerking
De deltaval is ten opzichte van de trechterval, vangtechnisch gezien effectiever en geeft een nauwkeuriger resultaat bij het tellen van het aantal motten, maar heeft hogere kosten in onderhoud (controle). 

Voor meer informatie over deltavallen, download de onderstaande pdf of neem contact op.

Deltaval Camlock 2011.pdf
Gebruiksaanwijzing Deltaval Camlock.pdf